Tại sao lựa chọn chúng tôi

Với lịch sử lừng lẫy của chúng tôi trong ngành, chúng tôi tin tưởng vào khả năng và chuyên môn của mình để mang lại sự bình an trước mọi biến động cho khách hàng thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Lịch sử phát triển của chúng tôi

Tại Anh quốc, chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm
hàng đầu, phục vụ ¼ dân số và phát triển rất mạnh tại các thị trường
Châu Âu, Châu Á và Canada

AVIVA VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN VIỆC TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT VÀ NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG.

Chúng tôi đặt ưu tiên công nghệ làm trọng tâm của chiến lược phát triển để đẩy mạnh các dịch vụ dựa trên nền tảng kỹ thuật số

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Song song với những mục tiêu kinh doanh, Aviva Việt Nam cũng tập trung xây dựng các dự án phát triển cộng đồng, điển hình là Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva (Aviva Community Fund) và Chương trình Học bổng Aviva (Aviva Scholarship)

TUYỂN DỤNG

Với tinh thần khởi nghiệp nhằm tạo ra một môi trường thoải mái, năng động và giàu sáng tạo, tại Aviva Việt Nam luôn mở ra những cơ hội mới để chào đón các ứng viên tiềm năng gia nhập đại gia đình Aviva.